Jag har nyss avslutat läsningen av Leo Tolstoys klassiska mästerverk, Hadji-Murat utgiven 1912. Det var en upplysande resa som erbjöd en unik och tankeväckande läsupplevelse. Tolstoys berättarstil, likt många andra klassiska ryska författare som Dostojevskij, är djuplodande och karaktärsdriven. Tolstoys berättarstil ger en fascinerande inblick i den mänskliga naturen.

Hadji-Murat utforskar flera centrala teman, inklusive den ryska imperialismen och det tjetjenska folkets strävan efter självbestämmande. Det är en berättelse om den lilla människans kamp mot övermaktens tyranni och den envishet som präglar de förtryckta, vars motstånd vägrar att klinga av. Tolstoys gripande skildring av dessa dynamiker ger oss inte bara historisk insikt utan även en djup förståelse för de universella krafterna som driver både förtryck och motstånd.

Som i alla gerillakrig svarar den ryska armén med anfall mot tjetjenska byar och utplåning av civila (“de gömmer säkert krigare”). Gränsen mellan civilbefolkning och krigare suddas ut. Så också mellan vän och fiende. (s. 211)

I efterordet lyfter översättaren Barbara Lönnqvist fram Rysslands invasion av Ukraina som ett dystert exempel på hur imperier försöker underkuva och kontrollera befolkningar mot deras vilja. I dagens samhälle påminner Hadji-Murat oss också om det pågående koloniala förtrycket i Gaza, där det palestinska folket kämpar mot en övermakt som strävar efter att kuva och förtrycka dem. Det är en påminnelse om det lidande som uppstår när maktmissbruk tillåts att fortgå ostraffat.

För den som söker en djupare förståelse av mänsklighetens kamp mot förtryck och det oförstörbara modet hos dem som vägrar att böja sig för det, är Hadji-Murat av Leo Tolstoy ett oumbärligt verk. Jag rekommenderar varmt att du ger dig själv den gåvan att utforska denna tidlösa och gripande berättelse. Läs den, och låt dess insikter fördjupa din förståelse för vår gemensamma mänsklighet.

Lyssna på mitt samtal med Dr. Walid al-Hams där vi diskuterar Drömmen om ett fritt Palestina.